Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

„Świąteczne Kartki Dobroczynne”

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji charytatywnej „Świąteczne Kartki Dobroczynne” wspierającej podopiecznych Fundacji Sursum Corda. Uczennice klasy VII podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych rozprowadzały wśród uczniów kartki wielkanocne. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie włączyli się  w organizowaną akcję, a zebrane pieniądze zostały przekazane na bardzo szczytny cel, którym było dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.