„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM”

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM”
 
Hasło to wzywało i mobilizowało uczniów do pomocy osobom niepełnosprawnym ze Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jabłonce „Barka”. Szkolne Koło Wolontariatu ogłosiło zbiórkę słodyczy, maskotek, gier, zabawek oraz przyborów szkolnych. Uczennice Aleksandra Kocur, Faustyna Węgrzyn i Izabela Dunaj wraz z opiekunem wykonały 50 paczek świątecznych.
 
 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!