Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Nauczyciele

Kategoria:

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LIPNICY WIELKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

mgr Krzysztof Wziątek – Dyrektor Szkoły, nauczyciel historii

mgr Alicja Karnafel – wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczanie przedszkolne

mgr Barbara Bodzioch – wychowawca klasy I, nauczanie wczesnoszkolne, muzyka

mgr Marzena Kubacka – wychowawca klasy II, nauczanie wczesnoszkolne

mgr Elżbieta Kozub – wychowawca klasy III, nauczanie wczesnoszkolne

mgr Agata Barszcz – wychowawca klasy IV, pedagog szkolny

mgr Bogusława Wziątek – wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego

mgr Ewelina Palenik – wychowawca klasy IV, nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Aneta Janowiak – wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki

mgr Emilia Karlak – wychowawca klasy VIII, nauczyciel geografii i przyrody

mgr ks. Jerzy Bargiel – religia

mgr ks. Michał Kwiecień – religia

mgr Anna Tometczak –siostra Miriam - religia

mgr Małgorzata Spyrka – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

mgr Maria Jeż – nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Jacek Piwowarczyk – nauczyciel fizyki

mgr Sławomir Skoczyk – nauczycieli informatyki i techniki

mgr Magdalena Kostrzewa-Smreczak – nauczyciel plastyki

mgr Agata Skoczyk – logopeda

mgr Gabriella Trzop -nauczyciel wspomagający

mgr Beata Mastela – nauczyciel języka niemieckiego, zajęcia rewalidacyjne

mgr Andrzej Habina – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Wojciech Kucek – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Zofia Kowalczyk – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Marta Kucharska-Żądło – nauczyciel chemii