Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Organizacja zajęć w szkole

Kategoria:

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Możliwe będzie spożywanie posiłków wg ustalonych zasad.

OBOWIĄZUJĄ DOTYCHCZASOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA.

11 LISTOPAD

Kategoria:

We wtorek 10 listopada dokładnie o godz. 11.11 uczniowie naszej szkoły zaśpiewali hymn narodowy przyłączając się do akcji #SZKOŁA DO HYMNU. Wychowawcy i nauczyciele połączyli się z uczniami za pomocą platformy internetowej  i wspólnie zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” wyrażając tym samym szacunek i miłość do naszej Ojczyzny-Polski. W związku z tym doniosłym wydarzeniem Panie Małgorzata Spyrka i Bogusława Wziątek przygotowały prezentacje multimedialne dla uczniów, które przypomniały im historię odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz przybliżyły sylwetki wielkich Polaków, którzy przyczynili się do tego ważnego  wydarzenia. Uświadomiły im również, że musimy pamiętać o Polakach, którzy przelali krew za wolność naszej Ojczyzny, bowiem jak mówił marszałek Józef Piłsudski:

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”