Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów biblijnych

Kategoria:

W dniu 20.05.2019r. metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski i Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak, wręczyli nagrody laureatom konkursów biblijnych. 

Uroczysta gala miała mieksce w Sali Królewskiej Domu Arcybiskupów Krakowskich. Z naszej szkoły tytuł laureata uzyskał Maciej Wziątek z klasy V. Gratulujemy Maciejowi ogromnego sukcesu.

Czytaj więcej...

„Misja specjalna”- program profilaktyczny

Kategoria:

Dnia 17.05.2019r. w naszej szkole odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Misja specjalna”  przygotowany przez Panią pedagog A. Barszcz.  Wzięli  w nim udział uczniowie z klasy VI, VII i VII. Celem programu było zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń. Była to kontynuacja działań związanych z realizacją programu ogólnopolskiego „No promil-No problem”.

Czytaj więcej...

WAŻNE TERMINY

Kategoria:

30 MAJA - Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukcyjnych i oceny z zachowania przez wychowawcę

Sposób dokumentacji i przekazanie informacji wg paragrafu 67 pkt.1 podpunkt 3,4 Statusy Szkoły

  1. Nie później niż na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy( w przypadku oceny niedostatecznej i nagannej na miesiąc przed klasyfikacją) informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dziennika w odpowiedniej rubryce i w e-dzienniku oraz wydruk ocen przewidywanych dla rodziców:

3) Na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom  podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.

4)  Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 3 w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęc i zachowania (paragraf 67 ptk. 3)Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1) w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:

  1. a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,
  2. b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na  2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia
roku szkolnego.

3 CZERWCA - Dzień Matki

11 CZERWCA - ostateczne ustalenie ocen z zajęć edykacyjnych i zachowania

12 CZERWCA - Dzień Dziecka; Dzień Sportu

13 CZERWCA - Roczna klasyfikacyjna rada pedegogiczna 

SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ

Kategoria:

Dnia 29 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów klas IV-V z psychologiem Panią Ewą Pohorecką. Tematyka dotyczyła skutecznego porozumiewania się i sposobach rozwiązywania konfliktów bez agresji. W czasie zajęć przekazane zostały istotne informacje dotyczące emocji, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy komunikatu typu „ja”.

                                                                               mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

Przegląd Palm Wielkanocnych

Kategoria:

Tegoroczny Przegląd Palm Wielkanocnych odbył się przy Parafii św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy. Przegląd poprzedziła Msza Święta z poświęceniem palm i procesją.

Klaudia Michalak  i Anna Kułach reprezentowały Szkołę Podstawową nr 3. W kategorii palm średnich - instytucji przyznano  I miejsce.

                                                                                                                                      mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Z ŻYCZENIAMI WIELKANOCYMI

Kategoria:

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Kramarz wraz z Eweliną Żegleń udały się do zaprzyjaźnionych instytucji i nauczycieli emerytów, aby złożyć życzenia i wręczyć piękne stroiki. Wizyty te obejmowały Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury, Publiczna Biblioteka, OPS, Ośrodek Zdrowia, CUW, siostry albertynki.

                                                                                                                                  mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

PALMA WIELKANOCNA

Kategoria:

Dnia 11 kwietnia uczniowie z klasy VI i VII wraz z opiekunami  z przyniesionych bazi, gałązek bukszpanu wykonali palmę wielkanocną. Kwiaty z bibuły i krepiny były wykonane przez dzieci, które wzięły udział w konkursie  lub na warsztatach. Palma ze Szkoły Podstawowej nr 3 będzie brała udział w Przeglądzie Palm Wielkanocnych organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka.

                                                                                                                                      mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

WIOSENNE PORZĄDKI

Kategoria:

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji- V-te Gminne Bezpieczne Wiosenne Porządki. Wyruszyli oni w kierunku Kiczor, w stronę Rolników i w dół do Skoczyków Akcja miała na celu utrzymanie czystości w gminie, wykształcenie świadomości związanej z reakcją na zaśmiecanie swojej okolicy, aktywizacja społeczności lokalnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku miejscowości oraz integracja społeczności. Za rok również posprzątamy naszą gminę z tak wielkim zaangażowaniem.

                                                                                                                                    mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

Konkurs czytelniczy

Kategoria:

W czwartek 14 marca w naszej szkole odbył się II Szkolny Konkurs Czytelniczy z języka angielskiego zorganizowany przez panią Ewelinę Palenik. Konkurs ten miał na celu  zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, jak również wzbudzenie  zainteresowania literaturą anglojęzyczną.

Czytaj więcej...

Dzień Wiosny

Kategoria:

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty!”

21 marca jest pierwszym Dniem Wiosny, który w naszej szkole jest obchodzony wyjątkowo.

Wszyscy przyszli ubrani na kolorowo. Dzień ten ogłoszony był „Wiosną ekologiczną”, gdyż ważne jest kształtowanie właściwych, zgodnych z etyką ekologiczną postaw wobec środowiska. W ramach tego Samorząd Uczniowski i  Szkolne Koło Wolontariatu ogłosił konkurs plastyczny. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo się starali, a prace plastyczne stały się ozdobą szkolnego korytarza.

Czytaj więcej...

HIGIENA JAMY USTNEJ

Kategoria:

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klasy I brali udział  w Ogólnopolskim Programie Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanym przez Instytut Blend-a-med Oral-B. W ramach tego pedagog szkolny przeprowadził zajęcia o higienie jamy ustnej. Dzieci korzystali ze specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych: prezentacji, filmów, arkuszy ćwiczeń.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ

Kategoria:

18 marca odbyło się w szkole nietypowe spotkanie. Nietypowe, bo… poruszające, ale przede wszystkim – od początku do końca po prostu autentyczne. Uczniowie mogli wysłuchać historii życia Pana Tadeusza Waradzyna, byłego alkoholika, a obecnie terapeuta uzależnień w punkcie konsultacyjnym w Lipnicy Wielkiej.

Czytaj więcej...

DZIEŃ KOBIET

Kategoria:

Miłym wydarzeniem w naszej szkole był uroczyście obchodzony Dzień Kobiet. Aby umilić to święto wszystkim paniom i dziewczynom, chłopcy  przygotowali program artystyczny pod kierunkiem Pani Anety Lach i Agaty Barszcz. Na scenie mogliśmy podziwiać rajską parę, Adama i Ewę oraz taniec w wykonaniu chłopców z klasy II do piosenki „Gangnam Style”.

Czytaj więcej...

Wyjazd do Krakowa

Kategoria:

       1 marca był szczególnie ważnym dniem dla uczniów kl. VII i VIII naszej szkoły. Z okazji bowiem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięli oni udział w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez krakowski IPN oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w kinie "Kijów".

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka

Kategoria:

 

Święto  Babci i Dziadka to jedna z ważniejszych uroczystości w życiu naszej szkoły. Z tej to okazji w dniu 6 lutego 2019 r. w szkole odbyła się uroczysta akademia, na którą licznie przybyli  Dziadkowie i Babcie - nie tylko z Lipnicy Wielkiej, ale nawet spoza Orawy.

Czytaj więcej...

Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki

Kategoria:

21 grudnia w naszej szkole od rana panował świąteczny nastrój. Wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami  zorganizowały wigilie klasowe. Następnie odbyły się ostatnie próby przed uroczystą akademią związaną z Bożym Narodzeniem i wreszcie piękny występ naszych uczniów nagrodzony gromkimi brawami. A potem nie pozostało nic innego jak wrócić do swoich domów i czekać…. na jeden z najpiękniejszych dni w całym roku.

Czytaj więcej...

Kolędowanie na rzecz misji

Kategoria:

Zwyczaj misyjnego kolędowania w okresie Bożego Narodzenia, w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej na Orawie ma już kilkunastoletnią tradycję.

W środę, w uroczystość św. Szczepana, 26 grudnia o godz. 10.00 w kościele parafialnym i w kaplicach we Mszy Św. z rozesłaniem uczestniczyli licznie zgromadzeni kolędnicy w strojach misyjnych. Uroczystego Błogosławieństwa udzielili im: w kościele parafialnym - ks. Andrzej Lichosyt kanclerz UJP2 i ks. Damian Obrał a w kaplicach w Przywarówce i w Kiczorach - ks. proboszcz Jerzy Bargiel. „Mali misjonarze” przygotowali oprawę liturgiczną: słowo wstępne, czytanie, psalm i modlitwę wiernych. Udział we Mszy Świętej uwieńczyło na zakończenie wspólne zdjęcie wokół ołtarza. 

Czytaj więcej...

Mikołaj w naszej szkole

Kategoria:

Każdego roku, 6 grudnia wszystkie dzieci niecierpliwie wypatrują bardzo porządnego gościa, jakim jest święty Mikołaj. I w tym roku tradycji stało się zadość. Śpiewem i wierszami dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem Pani Alicji Karnafel z radością zaprosili Mikołaja do szkoły.

Czytaj więcej...

DLA CIEBIE POLSKO...

Kategoria:

DLA CIEBIE POLSKO – obchody 100. rocznica odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki

  1. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była inspiracją do wielu działań w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki.     

Do obchodów tego ważnego dla Polaków święta nasi uczniowie przygotowywali się od początku roku szkolnego. Priorytetem w pracy szkoły w związku z obchodami tej rocznicy było wzbudzenie poczucia narodowej dumy i kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowie manifestują swoje przywiązanie do ojczyzny, nosząc koszulki patriotyczne w każdą środę tygodnia.

Czytaj więcej...

ŚLUBUJĘ…

Kategoria:

Październik to czas ślubowań pierwszych klas. Tak też i było w naszej szkole, gdzie w dniu  26 października pierwszoklasiści zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów tej  szkoły.

Czytaj więcej...

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony”

Kategoria:

We wtorek 18 września 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – Św. Stanisława Kostki.

Uroczystość ta miała szczególny charakter, bowiem w tym roku obchodzimy w Kościele w Polsce Rok Świętego Stanisława Kostki w związku z czterysta pięćdziesiątą rocznicą jego śmierci. W tym samym roku świętujemy też piętnastolecie nadania imienia zacnego świętego Szkole Podstawowej nr 3, a także 100 - lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

Czytaj więcej...

Kalendarium

Kategoria:

KALENDARZ OBCHODÓW ŚWIĄT I ROCZNIC W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

L.p.

Obchody świąt i rocznic

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

IX

Wychowawcy klas

 

2.

Święto Patrona Szkoły

IX

 A. Habina  

3.

Pasowanie na ucznia

X

 E. Rószczka  

4.

Dzień Edukacji Narodowej

X

 Wychowawcy klas IV-VIII  

5.

Odzyskanie Niepodległości Polski

XI

B. Wziątek, W. Kucek

 

6.

Andrzejki

XI

B. Bodzioch, M. Kubacka

 

7.

Mikołajki

XII

A. Lach  

8.

Wieczór Wigilijny

XII

 E. Sikora, A. Blaszkiewicz  

9.

Dzień Babci

I

Wychowawcy kl. 0-III

 

10.

Dzień Wolontariatu - Życzliwości

II

A. Barszcz,

 

11.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

III

A.Habina

 

12.

Powitanie wiosny - profilaktyka Wiosna Zdrowia

III

 K. Pawlak, A. Barszcz  

13.

Poranek Wielkanocny

IV

 Wychowawcy klas 0 - III  

14.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

V

 Wychowawcy klas IV - VIII  

15.

Dzień Matki

V

 A. Lach, Wychowawcy  
16. Dzień Książki V  M. Spyrka  

17.

Dzień Sportu Szkolnego

VI

W. Kucek

 

18.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie ósmoklasistów.

VII

E. Karlak, B. Wziątek