Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

BEZPIECZNY INTERNET

Kategoria:

BEZPIECZNY INTERNET

Jak co roku nasza szkoła podejmuje działania mające na celu zwiększenie świadomości
wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w kwestiach dotyczących zagrożeń płynących z bycia
online oraz promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu. Podejmowane były liczne
działania.


Pedagog przeprowadził zajęcia z wychowankami, wykorzystując materiały z kampanii
„Loguj się z głową” oraz z projektu edukacyjnego „Cyber lekcje”. Uczniowie zostali
zapoznani z zagadnieniami cyberprzemocy, hejtu, spamu oraz zostały omówione zasady
netykiety i konsekwencje związane z łamaniem prawa podczas korzystania z sieci.
Na lekcjach informatyki tworzone były rebusy i krzyżówki o tematyce związanej z
bezpiecznym korzystaniem z Internetu.


W czasie zajęć plastycznych klasy IV, V i VI tworzyły plakaty obrazujące zagrożenia w
sieci.


Nauczyciele brali udział w szkoleniach z tego zakresu, a rodzice otrzymali prezentację o
uzależnieniach dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych.
W szkole odbył się międzyklasowy konkurs wiedzy, a uczniowie z klasy IV i V brali udział
w zajęciach z programu Bakcyl na temat „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.


Podsumowaniem tych działań było przedstawienie na Dzień Wiosny, w czasie którego
uczniowie zaśpiewali znaną piosenkę Necio.pl, a dziewczynki z klasy VI przedstawiły scenkę
„Na ratunek ofierze sieci”.


Cała społeczność szkolna z zaangażowaniem brała udział w tych inicjatywach.
Mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniły się do bezpiecznego, odpowiedzialnego i
kulturalnego korzystania z sieci jej użytkowników, zarówno tych małych, jak i większych.

 

Link do galerii: https://drive.google.com/drive/folders/1mWVxpbOfu-_-ujOUcc0QRNDA37OkZHFz?usp=sharing