Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Emocja

Kategoria:
#EMOCJA
 
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 0-VI biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja”, którego celem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Projekt składa się z 5 modułów, a tematyka będzie obejmowała krainę kreatywności, wyobraźni, mocy słów, empatii oraz odwagi.
 
Jednocześnie nasza szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Czytam z Emocją” w oddziale przedszkolnym, w klasach I-III „EkoEmocje”, a w grupie uczniów klas IV-VI „Odkrywam swoje możliwości”. Ich założeniem jest uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka, rozwijanie kreatywności, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie postaw proekologicznych - poprzez aktywną działalność edukacyjną.
Innowacje te uwzględniają również Kierunki Polityki Oświatowej Państwa Polskiego na rok szkolny 2021/2022.
 
I moduł- KREATYWNOŚĆ
Bajka „Kopciuszek” i kreatywne zadania edukacyjno-plastyczne.
Kropkowo- kreatywne ćwiczenia.
Nauka pozdrowień w języku migowym.
Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kropkowy krajobraz jesienny”.
Dzień Drzewa – posadzenie drzewka.
Wykonanie zielnika.
Założenie kącików przyrody – gromadzenie darów jesieni.
Stworzenie w sali zielonej przestrzeni- uczniowie zasadzili roślinki doniczkowe, którymi opiekują się na co dzień.
Wykonanie etykietki na patyczkach, które ułatwiają opiekę nad roślinami.