Spotkanie z policjantem

Kategoria:

1 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym asp. Pawłem  Śmiechem- policjantem Komisariatu Policji w Jabłonce. Towarzyszył mu również asp. sztab. Michał Moniak.

Spotkania podzielone były na kilka grup, by zachować zasady bezpieczeństwa.

Najmłodsi mieli okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i  ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Dowiedzieli się również, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzielnicowy zwrócił uwagę, w jaki sposób należy sie zachować podczas ataku psa.

Tematem pogadanki dla uczniów klas IV-VIII była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Pan policjant poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów.