Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

„I Ty możesz być jak św. Stanisław Kostka”

Kategoria:

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki przystąpiła do realizacji projektu pod hasłem: „Pracownia polonistyczna i matematyczno-fizyczna oraz zajęcia edukacyjne”
w ramach  współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy „Działaj Lokalnie”. Projekt ten daje możliwość wyposażenia sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne oraz pozwoli
w kreatywny sposób zachęcić uczniów do aktywnego i twórczego odkrywania oraz rozwijania zainteresowań.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Kategoria:

Dnia 02.09.2019 uroczyście powitaliśmy Nowy Rok Szkolny 2019/2020

Cała społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym i rodzicami uczestniczyła we mszy świętej. Następnie w szkole odbyła się akademia. Na początku wprowadzono Poczet Sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Z kolei uczniowie starszych klas przedstawili program artystyczny pod kierunkiem p. Alicji Karnafel żegnając wakacje, a witając rok szkolny. W tym dniu także obchodziliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pan Sławomir skoczyk przygotował prezentację na ten temat. Dyrektor szkoły p. Krzysztof Wziątek w swoim wystąpieniu nawiązał do tej rocznicy, a także zwrócił uwagę na bezpieczeństwi uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły. Po uroczystej akademii odbyły się spotkania uczniów wychowawcami w poszczególnych klasach.

Czytaj więcej...

„Bajka  do nauki języka angielskiego"

Kategoria:

W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego nauczycielka języka angielskiego Pani Ewelina Palenik przeprowadziła w klasie IV innowację pedagogiczną zatytułowaną „Bajka kluczem do nauki języka angielskiego”. Założeniem przygotowanej innowacji było propagowanie wśród uczniów literatury anglojęzycznej w postaci książek, kreskówek, audiobooków, rozwijanie umiejętności językowych, słownictwa i gramatyki, a także zmotywowanie ich do nauki języka w sposób przyjemny i skuteczny zarazem.

Czytaj więcej...

„Narkotyki-Dopalacze- zastanów się czy warto?”

Kategoria:

Był to temat, który  11 czerwca 2019 roku przedstawił funkcjonariusz z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem mł. chor. SG Zbigniew Krzysztofek. Prelekcja dotyczyła
m.in. podziału oraz charakterystyki używek, zagrożeń dot. zażywania narkotyków, metod walki z narkomanią, jak również konsekwencji prawnych dotyczących posiadania środków odurzających.

Uświadamianie młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych to misja, którą stara się realizować nasza szkoła.

 

                                                                                                                        mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

POŻEGNANIE SZKOŁY PRZEZ UCZNIÓW KLASY VIII - ,,COŚ SIĘ KOŃCZY, A COŚ ZACZYNA''

Kategoria:

W czwartek, 13 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie szkoły przez nas - uczniów klasy VIII. 

   Uroczystość rozpoczęła się wspólnym zaśpiewaniem hymnu szkoły oraz oficjalnym przekazaniem pocztu sztandarowego młodszym koleżankom.

   Następnie dyrektor szkoły - mgr Krzysztof Wziątek skierował ciepłe słowa do nas - -absolwentów, podkreślając ogromną rolę nauki w życiu każdego człowieka oraz życzył nam trafnego i  przemyślanego wyboru dalszej drogi życiowej. Wręczył też wyróżniającym się absolwentom nagrody oraz podziękowania dla rodziców za zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz naszej szkoły. Rodzice Heleny Miciniak - najlepszej absolwentki zostali uhonorowani listem gratulacyjnym.

Czytaj więcej...

Pokaz iluzji

Kategoria:

W dniu 14 czerwca 2019 roku w sali Domu Ludowego miał miejsce niezwykły pokaz iluzji dla klasy I i II. Pan Roman Roszyk w dowcipny sposób zaprezentował swoje magiczne zdolności manipulacyjne i triki mentalne. Przedstawienie to było godzinną dawką czarowania na wesoło.

Na spotkanie z iluzjonistą zaprosił Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka

Kategoria:

W środę 12 czerwca w naszej szkole odbył się przełożony w terminie dzień dziecka i sportu szkolnego. Od 9.00 do 12.00 uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w grach i zabawach zorganizowanych na terenie szkoły. Dla najmłodszych rada rodziców zorganizowała dmuchaną zjeżdżalnię, która była nieustannie oblegana przez dzieci. 

Dodatkowo dzieci mogły zajadać się pysznymi lodami oraz pić orzeźwiającą lemoniadę również przygotowaną przez rodziców.
Czytaj więcej...

Dzień Mamy i Taty

Kategoria:

„Za każdy dzień, za miłość i czas

chcemy podziękować Wam,

za każdy dzień…”

                                     

 

Dzień Mamy i  Taty obchodzony był w naszej szkole  3 czerwca. Wszyscy rodzice zostali zaproszeni na uroczystą akademię, która podzielona była na dwie części. W pierwszej z nich uczniowie klas 0-III  przygotowali dla swoich kochanych rodziców  montaż słowno-muzyczny. Każda klasa zaprezentowała wiersze wyrażające miłość i wdzięczność za trud wychowania, a  także piękne piosenki, które wprowadziły niezwykle wzruszającą atmosferę. Nie zabrakło również pokazów tanecznych.

Czytaj więcej...

I Gminny Przegląd Scenek Profilaktycznych

Kategoria:

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Gminnym Przeglądzie Scenek profilaktycznych, który miał charakter profilaktyczno-edukacyjny. Podczas I Orawskiego Dnia Wolontariusza na scenie amfiteatru w Lipnicy Wielkiej przedstawili scenkę profilaktyczną pt. „Misja specjalna”, której celem było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń z  nadużywania alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków czy  nadmiernego używania Internetu. Inscenizacja promowała pozytywne wartości. W czasie wystąpień zaprezentowali plakaty pod hasłem: „Bądź normalny wybierz trzeźwość” wykonane przez uczniów klasy IV i VI. Oprawę słowno-muzyczną przygotowała Pani Agata Barszcz i Pani Aneta Janowiak.

                                                                                                                                            mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

II Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Kategoria:

W dniu 16 maja 2019 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Celem konkursu było propagowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów, sprawdzenie ich wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz  wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości j. angielskiego, zachęcanie do pozytywnej rywalizacji z rówieśnikami z okolicznych miejscowości oraz rozwijania swoich zainteresowań.

Czytaj więcej...

Dziękczynna Pielgrzymka klasy czwartej

Kategoria:

Dnia 28 maja 2019 roku dzieci z klasy czwartej wzięli udział w pielgrzymce dziękczynnej w Pierwszą Rocznicę Komunii Świętej do Sanktuarium Matki Bożej Królowej i Opiekunki Rodzin w Makowie Podhalańskim  oraz do Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach .

Czytaj więcej...

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów biblijnych

Kategoria:

W dniu 20.05.2019r. metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski i Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak, wręczyli nagrody laureatom konkursów biblijnych. 

Uroczysta gala miała mieksce w Sali Królewskiej Domu Arcybiskupów Krakowskich. Z naszej szkoły tytuł laureata uzyskał Maciej Wziątek z klasy V. Gratulujemy Maciejowi ogromnego sukcesu.

Czytaj więcej...

„Misja specjalna”- program profilaktyczny

Kategoria:

Dnia 17.05.2019r. w naszej szkole odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Misja specjalna”  przygotowany przez Panią pedagog A. Barszcz.  Wzięli  w nim udział uczniowie z klasy VI, VII i VII. Celem programu było zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń. Była to kontynuacja działań związanych z realizacją programu ogólnopolskiego „No promil-No problem”.

Czytaj więcej...

WAŻNE TERMINY

Kategoria:

30 MAJA - Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukcyjnych i oceny z zachowania przez wychowawcę

Sposób dokumentacji i przekazanie informacji wg paragrafu 67 pkt.1 podpunkt 3,4 Statusy Szkoły

  1. Nie później niż na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy( w przypadku oceny niedostatecznej i nagannej na miesiąc przed klasyfikacją) informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dziennika w odpowiedniej rubryce i w e-dzienniku oraz wydruk ocen przewidywanych dla rodziców:

3) Na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom  podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.

4)  Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 3 w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęc i zachowania (paragraf 67 ptk. 3)Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1) w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:

  1. a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,
  2. b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na  2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia
roku szkolnego.

3 CZERWCA - Dzień Matki

11 CZERWCA - ostateczne ustalenie ocen z zajęć edykacyjnych i zachowania

12 CZERWCA - Dzień Dziecka; Dzień Sportu

13 CZERWCA - Roczna klasyfikacyjna rada pedegogiczna 

SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ

Kategoria:

Dnia 29 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów klas IV-V z psychologiem Panią Ewą Pohorecką. Tematyka dotyczyła skutecznego porozumiewania się i sposobach rozwiązywania konfliktów bez agresji. W czasie zajęć przekazane zostały istotne informacje dotyczące emocji, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy komunikatu typu „ja”.

                                                                               mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

Przegląd Palm Wielkanocnych

Kategoria:

Tegoroczny Przegląd Palm Wielkanocnych odbył się przy Parafii św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy. Przegląd poprzedziła Msza Święta z poświęceniem palm i procesją.

Klaudia Michalak  i Anna Kułach reprezentowały Szkołę Podstawową nr 3. W kategorii palm średnich - instytucji przyznano  I miejsce.

                                                                                                                                      mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Z ŻYCZENIAMI WIELKANOCYMI

Kategoria:

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Kramarz wraz z Eweliną Żegleń udały się do zaprzyjaźnionych instytucji i nauczycieli emerytów, aby złożyć życzenia i wręczyć piękne stroiki. Wizyty te obejmowały Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury, Publiczna Biblioteka, OPS, Ośrodek Zdrowia, CUW, siostry albertynki.

                                                                                                                                  mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

PALMA WIELKANOCNA

Kategoria:

Dnia 11 kwietnia uczniowie z klasy VI i VII wraz z opiekunami  z przyniesionych bazi, gałązek bukszpanu wykonali palmę wielkanocną. Kwiaty z bibuły i krepiny były wykonane przez dzieci, które wzięły udział w konkursie  lub na warsztatach. Palma ze Szkoły Podstawowej nr 3 będzie brała udział w Przeglądzie Palm Wielkanocnych organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka.

                                                                                                                                      mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

WIOSENNE PORZĄDKI

Kategoria:

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji- V-te Gminne Bezpieczne Wiosenne Porządki. Wyruszyli oni w kierunku Kiczor, w stronę Rolników i w dół do Skoczyków Akcja miała na celu utrzymanie czystości w gminie, wykształcenie świadomości związanej z reakcją na zaśmiecanie swojej okolicy, aktywizacja społeczności lokalnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku miejscowości oraz integracja społeczności. Za rok również posprzątamy naszą gminę z tak wielkim zaangażowaniem.

                                                                                                                                    mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

Konkurs czytelniczy

Kategoria:

W czwartek 14 marca w naszej szkole odbył się II Szkolny Konkurs Czytelniczy z języka angielskiego zorganizowany przez panią Ewelinę Palenik. Konkurs ten miał na celu  zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, jak również wzbudzenie  zainteresowania literaturą anglojęzyczną.

Czytaj więcej...

Dzień Wiosny

Kategoria:

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty!”

21 marca jest pierwszym Dniem Wiosny, który w naszej szkole jest obchodzony wyjątkowo.

Wszyscy przyszli ubrani na kolorowo. Dzień ten ogłoszony był „Wiosną ekologiczną”, gdyż ważne jest kształtowanie właściwych, zgodnych z etyką ekologiczną postaw wobec środowiska. W ramach tego Samorząd Uczniowski i  Szkolne Koło Wolontariatu ogłosił konkurs plastyczny. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo się starali, a prace plastyczne stały się ozdobą szkolnego korytarza.

Czytaj więcej...

HIGIENA JAMY USTNEJ

Kategoria:

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klasy I brali udział  w Ogólnopolskim Programie Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanym przez Instytut Blend-a-med Oral-B. W ramach tego pedagog szkolny przeprowadził zajęcia o higienie jamy ustnej. Dzieci korzystali ze specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych: prezentacji, filmów, arkuszy ćwiczeń.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ

Kategoria:

18 marca odbyło się w szkole nietypowe spotkanie. Nietypowe, bo… poruszające, ale przede wszystkim – od początku do końca po prostu autentyczne. Uczniowie mogli wysłuchać historii życia Pana Tadeusza Waradzyna, byłego alkoholika, a obecnie terapeuta uzależnień w punkcie konsultacyjnym w Lipnicy Wielkiej.

Czytaj więcej...

DZIEŃ KOBIET

Kategoria:

Miłym wydarzeniem w naszej szkole był uroczyście obchodzony Dzień Kobiet. Aby umilić to święto wszystkim paniom i dziewczynom, chłopcy  przygotowali program artystyczny pod kierunkiem Pani Anety Lach i Agaty Barszcz. Na scenie mogliśmy podziwiać rajską parę, Adama i Ewę oraz taniec w wykonaniu chłopców z klasy II do piosenki „Gangnam Style”.

Czytaj więcej...

Wyjazd do Krakowa

Kategoria:

       1 marca był szczególnie ważnym dniem dla uczniów kl. VII i VIII naszej szkoły. Z okazji bowiem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięli oni udział w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez krakowski IPN oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w kinie "Kijów".

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka

Kategoria:

 

Święto  Babci i Dziadka to jedna z ważniejszych uroczystości w życiu naszej szkoły. Z tej to okazji w dniu 6 lutego 2019 r. w szkole odbyła się uroczysta akademia, na którą licznie przybyli  Dziadkowie i Babcie - nie tylko z Lipnicy Wielkiej, ale nawet spoza Orawy.

Czytaj więcej...

Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki

Kategoria:

21 grudnia w naszej szkole od rana panował świąteczny nastrój. Wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami  zorganizowały wigilie klasowe. Następnie odbyły się ostatnie próby przed uroczystą akademią związaną z Bożym Narodzeniem i wreszcie piękny występ naszych uczniów nagrodzony gromkimi brawami. A potem nie pozostało nic innego jak wrócić do swoich domów i czekać…. na jeden z najpiękniejszych dni w całym roku.

Czytaj więcej...

Kolędowanie na rzecz misji

Kategoria:

Zwyczaj misyjnego kolędowania w okresie Bożego Narodzenia, w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej na Orawie ma już kilkunastoletnią tradycję.

W środę, w uroczystość św. Szczepana, 26 grudnia o godz. 10.00 w kościele parafialnym i w kaplicach we Mszy Św. z rozesłaniem uczestniczyli licznie zgromadzeni kolędnicy w strojach misyjnych. Uroczystego Błogosławieństwa udzielili im: w kościele parafialnym - ks. Andrzej Lichosyt kanclerz UJP2 i ks. Damian Obrał a w kaplicach w Przywarówce i w Kiczorach - ks. proboszcz Jerzy Bargiel. „Mali misjonarze” przygotowali oprawę liturgiczną: słowo wstępne, czytanie, psalm i modlitwę wiernych. Udział we Mszy Świętej uwieńczyło na zakończenie wspólne zdjęcie wokół ołtarza. 

Czytaj więcej...

Mikołaj w naszej szkole

Kategoria:

Każdego roku, 6 grudnia wszystkie dzieci niecierpliwie wypatrują bardzo porządnego gościa, jakim jest święty Mikołaj. I w tym roku tradycji stało się zadość. Śpiewem i wierszami dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem Pani Alicji Karnafel z radością zaprosili Mikołaja do szkoły.

Czytaj więcej...

DLA CIEBIE POLSKO...

Kategoria:

DLA CIEBIE POLSKO – obchody 100. rocznica odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki

  1. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była inspiracją do wielu działań w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki.     

Do obchodów tego ważnego dla Polaków święta nasi uczniowie przygotowywali się od początku roku szkolnego. Priorytetem w pracy szkoły w związku z obchodami tej rocznicy było wzbudzenie poczucia narodowej dumy i kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowie manifestują swoje przywiązanie do ojczyzny, nosząc koszulki patriotyczne w każdą środę tygodnia.

Czytaj więcej...

ŚLUBUJĘ…

Kategoria:

Październik to czas ślubowań pierwszych klas. Tak też i było w naszej szkole, gdzie w dniu  26 października pierwszoklasiści zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów tej  szkoły.

Czytaj więcej...

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony”

Kategoria:

We wtorek 18 września 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – Św. Stanisława Kostki.

Uroczystość ta miała szczególny charakter, bowiem w tym roku obchodzimy w Kościele w Polsce Rok Świętego Stanisława Kostki w związku z czterysta pięćdziesiątą rocznicą jego śmierci. W tym samym roku świętujemy też piętnastolecie nadania imienia zacnego świętego Szkole Podstawowej nr 3, a także 100 - lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

Czytaj więcej...

Kalendarium

Kategoria:

KALENDARZ OBCHODÓW ŚWIĄT I ROCZNIC W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p.

Obchody świąt i rocznic

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

IX

K. Wziątek, A. Karnafel

2.

Święto Patrona Szkoły

IX

B. Mastela, E. Palenik

3.

Pasowanie na ucznia

X

E. Rószczka

4.

Dzień Edukacji Narodowej

X

SU, kl. I-VIII

5.

Odzyskanie Niepodległości Polski

XI

B. Wziątek

6.

Andrzejki

XI

Samorząd Uczniowski

7.

Dzień Wolontariatu-Tolerancji

XII

A. Barszcz, A. Janowiak

8.

Mikołajki

XII

A. Karnafel

9.

Wieczór Wigilijny

XII

Ż. Jabłońska-Kabat

10.

Dzień Babci

I

Wychowawcy kl. 0-IV

11.

Walentynki z „Barką”

II

A. Barszcz, A. Janowiak

12.

Powitanie wiosny

III

S. Kucek, E. Palenik

13.

Poranek Wielkanocny

IV

A. Lach

14.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

V

A. Piórkowska, A. Janowiak

15.

Dzień Matki

V

Wychowawcy kl. 0-VIII

16.

Dzień Oświaty i Książki

V

M. Spyrka

17.

Dzień Sportu Szkolnego

VI

W. Kucek, wychowawcy

18.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie ósmoklasistów.

VII

M. Spyrka, E. Karlak