Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

POMIDOROWA PRZYGODA

Kategoria:

POMIDOROWA PRZYGODA

Na majowych warsztatach z programu „Dobrze Jemy” uczniowie z klasy I i III realizowali temat „Pomidorowa przygoda”.  Celem tych zajęć było przypomnienie i utrwalenie informacji na temat wartości odżywczych warzyw i owoców oraz utrwalenie wiadomości na temat zmysłów.

Nauczyciel zachęcał uczniów, aby częściej skupiali się na tym co czują, słyszą, dotykają, smakują, widzą, aby korzystali ze zmysłów oraz starali się opisywać dane rzeczy właśnie za ich pomocą. Na zakończenie wspólnie została przygotowana zupa pomidorowa.

Czytaj więcej...

Nie pal przy mnie, proszę!

Kategoria:
NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ
W naszej szkole realizowany był program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Program był realizowany na pięciu zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:
1) CO TO JEST ZDROWIE?
2) OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
3) CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
4) CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
5) NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!
Na zajęciach edukacyjnych dzieci poznały główną bohaterkę programu wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im przez cały czas. Korzystały z kart pracy zawartych w programie. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu „Nie pal przy mnie, proszę”.
Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania. Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.
W realizacji programu bardzo aktywnie uczestniczyli wychowawcy poszczególnych klas. Podsumowaniem programu był konkurs wiedzy profilaktycznej, który dostarczył dużo pozytywnych emocji.
 
 • 13.05.2021
 • 13.05.2021
 • 13.05.2021
 • 13.05.2021
 • 13.05.2021
 • 13.05.2021

Spotkanie z OSP

Kategoria:
Prawie każdy z nas pamięta marzenia małego chłopca z opowiadania pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów dnia 04 maja 2021 r. do naszej szkoły przybyli niecodzienni goście.
Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom pracy strażaka, rozmowa dotycząca bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobieganie powstawaniu pożarów – w szkole, w domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci. Uczniowie mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Wszyscy uczniowie byli uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się posiadaną wiedzą; nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m. in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ich pracą, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy oraz wypadku.
Była to bardzo pouczająca lekcja. Jesteśmy bardzo wdzięczni Strażakom za poświęcony nam czas, oraz cenne rady dotyczące zapobiegania pożarom.
 
 • 04.05.2021
 • 04.05.2021
 • 04.05.2021
 • 04.05.2021
 • 04.05.2021
 • 04.05.2021

Święta - Maj 2021

Kategoria:
Na początku maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:
1 maja – Państwowe Święto Pracy
2 maja – Państwowe Święto Flagi
3 maja – Narodowe Święto Konstytucji 3 maja
Uczniowie klas I-III, chcąc wspólnie uczcić te wydarzenia, przyszli ubrani we wtorek 4 maja na galowo i odśpiewali w klasach hymn państwowy oraz pieśni patriotyczne. Oglądali również prezentacje na ten temat. Była to okazja do przypomnienia sobie najważniejszych informacji i historii dotyczących tych majowych świąt.
 
 • 01.05.2021
 • 01.05.2021
 • 01.05.2021
 • 01.05.2021

JĘZYKI OBCE

KULTURA OSOBISTA

ZAJĘCIA DODATKOWE