Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

KONKURSY ŚWIĄTECZNE

Kategoria:

W listopadzie i grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch konkursach o tematyce świątecznej. Najpierw uczestniczyli w konkursie plastycznym objętym patronatem Kuratorium Oświaty (Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu) pt. „Mikołajki” organizowanym przez OCK w Jabłonce i księdza proboszcza Grzegorza Łomzika z parafii Jabłonka-Bory. Uczniowie przygotowali piękne prace pt. „Dzieło świętego Mikołaja podejmowane w czasie pandemii”, które następnie przesłane zostały do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Uczennice klasy IV Weronika Fitak i Zuzanna Lichosyt otrzymały wyróżnienie w tym konkursie i zostały nagrodzone pięknymi książkami o życiu Świętych. Kolejnym konkursem, tym razem na szczeblu gminnym, był XVIII Gminny Konkurs Szopek i Ozdób Bożonarodzeniowych. Również w tym konkursie uczniowie naszej szkoły wykazali się kreatywnością i niesamowitymi zdolnościami manulanymi. Pracowali samodzielnie jak również wspólnie z rodzicami i rodzeństwem. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:


Kategoria klas 0-3
Aleksandra Michalak – wyróżnienie (kl. II)


Kategoria klas IV-VI
I miejce – Barbara Huzior, Kamila Kramarz (kl. V, kl. IV)
II miejsce –Monika Bosak, Zuzanna Lichosyt, Magdalena Żurek, Szymon Wontorczyk, Martyna
Lichosyt, (kl. IV, V, VI)
III miejsce – Aleksandra Kocur, Agata Karaś (kl. V, IV)


Prace wspólne
I miejsce – Izabela Dunaj z tatą Ryszardem (kl. V)
II miejsce - Amelia i Kacper Michalak (kl. VI i IV)


Prace uczniów można podziwiać odwiedzając stronę internetową gminy pod podanym linkiem http://www.lipnicawielka.pl/index.php/kulturalne/item/2982-szopki2020

Organizacja zajęć w szkole

Kategoria:

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Możliwe będzie spożywanie posiłków wg ustalonych zasad.

OBOWIĄZUJĄ DOTYCHCZASOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA.

Konkurs na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową

Kategoria:

Uczniowie klas 1-3 w listopadzie 2020 brali udział w konkursie "Na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową" organizowanym przez Fundacje BGK. Zgodnie z regulaminem Fundacji mogliśmy przesłać 5 prac, dlatego też zorganizowaliśmy etap szkolny, podczas ktorego z 20 prac wybrano te kartki,które zostały przesłane na konkurs.Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie Fundacji. Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2 Mariusz Indycki zdobył II miejsce a uczeń klasy 3 Kamil Żurek otrzymał wyróżnienie. Pozostałe prace konkursowe ozdobiły szkolną gazetkę. Wszystkim uczestnikom konkursu a zwłaszcza laureatom serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...

JĘZYKI OBCE

KULTURA OSOBISTA

ZAJĘCIA DODATKOWE